Ventos Gimnazija -Pagrindinis
2022–2024 mokslo metais planuojamas atnaujintų pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programų diegimas šalies bendrojo ugdymo mokyklose.

Atnaujinto ugdymo turinio diegimo Akmenės rajono Ventos gimnazijoje veiksmų ir priemonių planas 2022–2024 metams UTA planas

Tėvams apie UTA

PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTAS BENDRASIAS PROGRAMAS ISIVERTINIMO KRITERIJAI


Naudinga informacija, rengiantis ugdymo turinio atnaujinimui:


Patvirtintos BP: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06c1f24040b711edbc04912defe897d1

Pamokos stebėjimo protokolas: https://docs.google.com/document/d/1vNZ6-nszB2TiRb4JMQq5yfei1926RrP8/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true

Naudingi renginiai dalykininkams apie UTA:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLb3M6Z90Z4rRf8MMXfrKj_2hWlkqxN9N7

Bendra informacija skaidrėse: https://docs.google.com/presentation/d/11WnZ7wnnnUTzd_6X04z5thMqGTQUn-Rz/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=trueSVARBU
Skelbiamas naujas mokslo metų tvarkaraštis I p. (Atnaujinta 2023-10-30)