Ventos Gimnazija -Pagrindinis
REIKALINGAS PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAS
Akmenės rajono Ventos gimnazijai reikalingas pradinių klasių mokytojo darbui su 1 klase pareigoms užimti nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
Atlyginimo koeficientas priklausys nuo darbo stažo ir turimos mokytojo kvalifikacinės kategorijos.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. aukštasis pedagoginis išsilavinimas, pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija;
2. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus;
3. geras  informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese;
4. gebėti taikyti aktyvius ir atviro mokymo(si) metodus pamokose;
5. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

CV siųsti elektroninio pašto adresu: direktorius@ventosgimnazija.lt
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.


REIKALINGAS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJAS
 
Akmenės rajono Ventos gimnazijai reikalingas informacinių technologijų mokytojas darbui su 5-8 klasėmis nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
Krūvis – 6-7 savaitinės pamokos.
Atlyginimo koeficientas priklausys nuo darbo stažo ir turimos mokytojo kvalifikacinės kategorijos.
 
Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. aukštasis pedagoginis išsilavinimas, informacinių technologijų mokytojo kvalifikacija;
2. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus;
3. gebėti taikyti aktyvius ir atviro mokymo(si) metodus pamokose;
4. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.
 
CV siųsti elektroninio pašto adresu: direktorius@ventosgimnazija.lt

Skelbimų data 2020 08 17
SVARBU
Skelbiamas nuotolinio mokymo tvarkaraštis (Nuo 2021-01-06)
NUORODOS

https://venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads///dokumentai/Bendrasis-logo-mazas.jpg

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

https://venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads///lions/lions.gif

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis

Lions Quest

https://venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads////dokumentai/sveikam_logo.jpg

Sveika mokykla