Ventos Gimnazija -Pagrindinis
2022-12-15
Nuomos konkursas užkandžių ir gaiviųjų gėrimų automatui pastatyti

Akmenės rajono Ventos gimnazija, Ventos g. 13, Venta, kodas 190448680, skelbia Savivaldybės teise priklausančio, Ventos gimnazijos patikėjimo teise valdomo turto 1 kv. m. ploto patalpų viešą nuomos konkursą užkandžių ir gaiviųjų gėrimų automatui pastatyti.
Pradinė nuomos kaina – 10,58 Eur. už 1 kv. metrą per mėnesį. Nuomos terminas 3 metai.

Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis registruojami 2022 m. gruodžio 20 d. nuo 9.00 val. iki 12.00 val. adresu Ventos gimnazija, raštinė (10 kab.), Ventos g. 13, Venta.
Konkurso dalyvis prieš pateikdamas dokumentus privalo sumokėti 36 Eur. (tridešimt šešis eurus 00 centų) į Ventos gimnazijos sąskaitą LT384010043300090048 Luminor Bank, AS, banko kodas 40100.

Ant voko turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, nuomojamo turto pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai, vyks 2022 m. gruodžio 20 d. 13.00 val. Ventos gimnazijoje 54 kab. adresu: Ventos g. 13, Venta.

Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti 2022 m. gruodžio 19 dieną 9-12 val. Turto apžiūra vykdoma tik iš anksto dalyviui pranešus atsakingam asmeniui apie pageidavimą dalyvauti apžiūroje.

Asmuo atsakingas už turto apžiūrą: švietimo padalinio (direktorės pavaduotoja ūkio reikalams) vadovė Sandra Kazlauskaitė, tel. 8 606 11373.


Skelbimo priedai:
Skelbimo įsakymas
Užkandžių automato vieta
SVARBU
Skelbiamas naujas mokslo metų tvarkaraštis II p. (Atnaujinta 2023-03-24)
NUORODOS

https://venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads///dokumentai/Bendrasis-logo-mazas.jpg

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

https://venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads///lions/lions.gif

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis

Lions Quest

https://venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads////dokumentai/sveikam_logo.jpg

Sveika mokykla