Ventos Gimnazija -Pagrindinis
https://venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads///dokumentai/Bendrasis-logo-1.jpg

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Projekto tikslas: didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą
Projekto uždavinys: modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką
Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos ir kt.
Projektui įgyvendinti skirta: 24 065 118,47 eurų. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų
Projekto vykdymo laikotarpis: 2017 m. kovas – 2021 m. gruodis 
Įgyvendinant projektą įvykdytos šios veiklos:
 
·         Bendrojo ugdymo programą vykdančioms mokykloms nupirktos gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės ir įranga. Mokymo priemonių ir įrangos komplektai skirti 1–4 ir 5–8 klasėms
·         Parengtos gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikos
 
Vykdomos veiklos:
 
·         Kuriami regioniniai STEAM atviros prieigos centrai
·         Mokyklos aprūpinamos kompiuterine įranga nuotoliniam mokymui(si)
 
Projekto nauda
 
Projekto metu mokyklos aprūpintos gamtos pažinimo, chemijos ir fizikos mokymo priemonėmis, elektroninėmis mokymo priemonėmis, laboratoriniais indais, kompiuterine technika ir kt. Atnaujinus 1–8 klasių mokinių tiriamosios ir praktinės veiklos aplinką, praturtinus mokymo(si) procesą gerėja mokinių ugdymo kokybė ir jų pasiekimai. Projekto lėšomis parengtos metodikos padeda tikslingiau naudoti mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Jie skatina mokinių susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, tikimasi, kad ateityje tai didins ir šių mokslų potencialą bei būsimų technologijų ir gamtos mokslų specialistų skaičių. Įgyvendinant projektą septyniuose šalies regionuose įkurti STEAM atviros prieigos centrai, atveriantys modernias galimybes mokytis gamtos ir technologinių mokslų, inžinerijos ar matematikos.
 
 
Projekto nuorodos
 
·         Daugiau apie projektą
·         Projekto metu parengta metodinė medžiaga mokytojams
 
 
 Projektą įgyvendina
 
Nacionalinė švietimo agentūra


Projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas.Pradinių klasių gamtos ir technologijų mokslų laboratorija yra įsikūrusi senosios mokyklos I aukšte 18 kabinete.

Čia galite pažvelgti į kabineto nuotraukas.

SVARBU
Skelbiamas naujas mokslo metų tvarkaraštis I p. (Atnaujinta 2023-10-30)