Ventos Gimnazija -Pagrindinis
2021-2022 m. m. dirbantys pedagogai

1 Sigita AUKSELIENĖ - Chemija, biologija
2 Zita ĄŽUOLIENĖ - Dorinis ugdymas (tikyba)
3 Diana BARANAUSKIENĖ - Fizika, gamta ir žmogus
4 Elena ČIOBIENĖ - Lietuvių kalba ir literatūra
5 Loreta ČUDAKIENĖ - Matematika
6 Stefanija DIEGIENĖ - Pradinis ugdymas
7 Rita GRICIENĖ - Lietuvių kalba ir literatūra
8 Danguolė GURINIENĖ - Geografija, biologija
9 Renata JANULIENĖ - Logopedė
10 Nijolė JOGMINIENĖ - Pradinis ugdymas
11 Aida JOKUBAUSKAITĖ-SINKEVIČIENĖ - Istorija, pilietinio ugdymo pagrindai, dorinis ugdymas (etika), žmogaus sauga
12 Vita JUODEIKIENĖ - Pradinis ugdymas
13 Gražina KAZLAUSKIENĖ - Lietuvių kalba ir literatūra
14 Jūratė KESMINIENĖ - Muzika
15 Janina LAKAČAUSKIENĖ - Istorija
16 Alma LILEIKIENĖ - Pradinis ugdymas
17 Jūratė MIKELSKIENĖ - Socialinė pedagogė
18 Viktorija MOCKUVIENĖ - Specialioji pedagogė
19 Virginija MORKEVIČIENĖ - Užsienio kalba (anglų)
20 Veronika POŠKIENĖ - Fizinis ugdymas
21 Vytenis RIMKUS - Technologijos
22 Elvyra RUSTEIKIENĖ - Pradinis ugdymas
23 Žana SAVICKIENĖ - Užsienio kalba (rusų)
24 Juratė ŠIURKIENĖ - Pradinis ugdymas
25 Vytautas ŠIURKUS - Fizinis ugdymas
26 Sigita SKETRIENĖ - Matematika
27 Vitalija SKETRIENĖ - Užsienio kalba (anglų)
28 Daiva SKIRIENĖ - Psichologė
29 Zita STAŠKIENĖ - Dailė, technologijos
30 Danutė STATKUVIENĖ - Pradinis ugdymas
31 Bela VASILIAUSKIENĖ - Užsienio kalba (rusų)
32 Sandra VEŽUKA - Užsienio kalba (anglų)
33 Donata VIREIKIENĖ - Informacinės technologijosSVARBU
Skelbiamas naujas mokslo metų tvarkaraštis I p. (Atnaujinta 2023-10-30)